naturterapi

Hvad er Naturterapi?

Hvad er Naturterapi

Naturterapi er en terapiform der foregår i og med naturen, hvor naturen assisterer dig som klient, til at blive klogere på dig og det som du ønsker at arbejde med.

Naturterapi er ikke en kognitiv terapiform, men en terapi som er opmærksom på dig og dit indre. Alt hvad du føler og oplever er rigtigt og det er det der vil blive taget udgangspunkt i.

At sidde i en lysning midt i skoven, omgivet af store vise træer, får mig til at tænke på hvor små og skrøbelige, vi mennesker egentlig er. 

Denne  opmærksomhed er ikke altid noget jeg har været bevidst om eller tænkt over, det er blevet en bevidstgørelse i min rejse gennem mit virke som Naturterapeut.

Mine sanser, min opmærksomhed for naturens mangfoldighed dennes symboler, har for mig virkelig givet en wow effekt, og denne effekt ønsker jeg at viderebringe og berige mine klienter med.

For mig som terapeut er det vigtigt at min klient gennem kortere eller længere tilrettelagte terapiforløb, vil kunne opleve: RO -AFKLARING – BALANCE I LIVET – HEALING – KROPSBEVIDSTHED, gennem sansearbejde.

Hvad er Naturterapi?

Naturterapi foregår helt praktisk ude i naturen, for eksempel i en skov, ved en strand, i en park eller i et andet naturområde.

Naturterapi indebærer vekslen mellem konkrete øvelser, refleksioner, sansninger, undervisning, samtale og samvær.

Som certificeret Naturterapeut, inddrager jeg naturen aktivt i forløbet, og bruger på den måde naturen som et terapeutisk redskab.

I naturen er vi fri for dagligdagens støj, sociale medier og vores mange daglige gøremål, det hjælper nervesystem og opmærksomhed til at falde til ro, så vores hjerne kan give slip på bekymringer og tankemylder.

Al forskning viser at naturen har en positiv effekt på vores helbred og trivsel. Den hjælper os til at nedbringe stress, sænke vores blodtryk, lette depression og øge vores humør, koncentrationsevne og hukommelse.

Hvad kan behandles med Naturterapi?

Forskellige kulturer har i århundrede vidst at mennesket og naturen er tæt forbundne, hyppige ophold i naturen har en lige så vigtig og betydningsfuld indvirkning på vores helbred, som motion og sund kost.

Indenfor de seneste årtier, har forskning dokumenteret naturens effekt på vores helbred og trivsel og er en afgørende faktor til at Naturterapi i dag er betragtet som en anerkendt terapiform.

Et nyt forskningsstudie fra University of Michigan viser blandt andet, at du blot skal opholde dig i naturen i 20 minutter tre gange om ugen, for at opleve et markant fald i stress symptomer.

Undersøgelser fra Sverige og England viser, at naturen bidrager til at mindske psykiske symptomer relateret til depression, stress og angst samt at styrke vores opmærksomhed og koncentration, forbedre vores livskvalitet samt øge vores selvværd.

Forskning fra Japan påpeger, at en tur i skoven kan hjælpe til at sænke niveauer af kortisol og adrenalin og samtidig styrke vores parasympatiske nervesystem. Sagt med andre ord kan naturen hjælpe os ud af en alarmberedskabstilstand og i stedet aktivere vores ro-hvile system – det system, der blandt andet hjælper os med at restituere, genoplade og genopbygge os selv på både et kognitivt, kropsligt og emotionelt plan.

Hvorfor er Naturterapi vigtigt?

Statistikker viser at vi i gennemsnit bruger mere end 90% af vores tid indendørs, samtidig har vi i samfundet en stigende hyppighed af hjertesygdomme, psykiske sygdomme, misbrugsproblemer, ensomhed, depression og angst.

Ifølge World Health Organization er stress, det 21. Århundredes største sundhedsepidemi.

Tal for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 16% af danske erhvervsaktive angiver, at de ofte eller altid er stressede. Helt op til 44% af alle danskere har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, for børnefamilier er dette tal helt oppe på 65%

Den gode nyhed er, at vi selv kan gøre noget ved det! Selv korte ophold i naturen kan påvirke vores helbred i en positiv retning. Og det er ovenikøbet gratis!

Hvordan kan jeg som certificeret Naturterapeut hjælpe dig?

Jeg kan tilbyde dig en oplevelsesorienteret og blid terapiform hvor du kommer i kontakt med dine sanser, følelser og indre natur, med naturen som eneste ramme. 

Jeg vil blidt guide dig med velafprøvede metoder, så du på egen hånd og tempo, kan bearbejde stress, angst eller depression.

Naturen har sin helt egen beroligende og forudsigelige rytme, Selv hvis vi prøver med al vores magt at forhindre solen i at gå ned, bladene i at falde af træerne eller regnen i at falde, kan vi aldrig vinde. Det er når vi når den erkendelse, at mennesket og naturen hænger sammen og at der er faktorer som vi ikke kan påvirke, at vi kan falde til ro og begynde at bearbejde de ting vi rent faktisk godt kan ændre på.

Christina Lohmann, Naturterapi Sjælland

Er du nysgerrig på mere?

Hvis du er klar til at tage springet og få ro på din indre natur, så kontakt mig til en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig videre, med et forløb, helt indrettet til dig og det sted du er i livet.

Kontakt mig i dag.

Ring i dag  60194348

Christina Lohmann

Naturterapeut